Vem äter vem i skogen?

 

Här kan du göra en övning som går ut på att dra en pil från ett djur till det som den äter. Tänk på att ett djur kan äta många andra djur eller växter.
När du är färdig har du tänkt på just vem som äter vem, och pilarna pekar från den som äter mot det som den ätit. MEN: När man ritar det som kallas en näringsväv, så ska pilarna gå från maten in mot den som äter. 

Uppgift 1: Gör övningen genom att dra pilarna från den som äter mot det den äter.

Uppgift 2: Ta ett tomt papper och rita nu en riktig näringsväv där pilarna går från födan in mot den som äter. Så att pilarna visar vilken väg näringen tar.

Klicka på bilden nedan för att starta övningen.

Näringsväv i skogen