Jordbrukslandskapet
Jordbruk har en flertusenårig tradition i vårt land och för inte så länge sedan bodde de flesta svenskar på landet och inte i stan som vi nu gör. Landskapet har förändrats mycket under senare år och även då förutsättningarna för många av våra växter och djur.