Sjön

 

Sjön
Sjöarna, våtmarkerna och de rinnande vattendragen sätter sin prägel på nästan hela vårt land.
Allt ifrån de riktigt stora sjöarna till de minsta våtmarkerna. Från de brusande norrlandsälvarna till de minsta bäckarna.
Alla har de sina invånare och sin betydelse.