Till läraren

Att jobba med webbsidor i en klass kan för en del kanske kännas konstigt eller ovant. Därför ger vi här några tips och funderingar kring hur ni kan gå till väga.

» Allmänna tips till dig som är lärare

Nedan hittar ni lärardelarna till de arbetshäften som ligger under rubriken Ut och undersök på respektive avdelning.

» Skogen

» Fjället

» Sjön och ån

» Staden

» Jordbrukslandskapet

» Havet

» Biologisk mångfald

 

Uppgifter att arbeta med

Vi har utarbetat ett antal arbetshäften som eleverna kan jobba utifrån. De innehåller både praktiska uppgifter som skall göras utomhus och uppgifter att jobba med vid en dator där svaren hittas på denna webbplats.

» Skogen
» Beskrivning av skogen
» Ekologisk undersökning av skogen
» Undersök ett småkryp
» Variationen inom biotopen

» Fjället
» Fjället 2

» Sjön och ån

» Jordbrukslandskapet

» Havet

» Staden

» Biologisk mångfald

 

Faktablad

Vi har gjort om vissa delar av webbplatsen ”Ett myller av liv” till pdf-format. Detta för att det skall vara lättare att arbeta med i klassrummet. Dessa kan ni alltså skriva ut och kopiera i klassuppsättningar. Det är sidorna som hittas under rubriken ”Mångfalden” och sedan ”Tidsresan” som även finns som pdf. Det är alltså den del som mer ingående behandlar begreppet biologisk mångfald och relaterade ämnen.

» Sagan om Nisse
» Vad menas med biologisk mångfald?
» Vad är en art?
» Evolution
» Systematik
» Varför försvinner biotoper?


Det är vi som ligger bakom ”Ett Myller av Liv”!

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

— Lars Erik Lindell — biolog och FD i zoologisk ekologi.
Projektledare och redaktör, bildbearbetning och textförfattande.
lars-erik.lindell@slu.se.

— Johan von Feilitzen — multimediaproducent.
Ansvarig för grafisk formgivning och programmering samt den mesta filmbearbetningen.

— Peter Lindberg — multimediaproducent

— Malin Almstedt — kulturgeograf. Kontaktperson och ansvarig på CBM för ”Ett Myller av Liv”.

— Börge Pettersson — växtsystematiker och ekolog med inriktning på pollinationsbiologi. FD i systematisk botanik. Huvudförfattare och huvudfotograf.

 

Världsnaturfonden

— Gunilla Elsässer
— Germund Sellgren
— Torbjörn Hegedüs
— Matilda Ekehorn

 


Fotografer
Huvuddelen av fotografierna är tagna av
Börge Pettersson.
Bilder har även tagits från Multimediabyrån
 och Micrographia.

Övriga fotografer:
Urban Emanuelsson, Lars-Olof Karlsson, Ola Jennersten/N, Torbjörn Ebenhard, Åke Berg, Johnny de Jong, Tommy Lennartsson, Birgitta Nääs, Irene Claesson, Gudrun Tronström, Ulf Liedén, Allan Carlson, Liv Lötberg, Tobias Jakobsson, Jan Elmelid/N, Bengt Lundberg/N, Torbjörn Lilja/N, Malin Almstedt, Kjell Isaksen, Jeroen van der Kooij, Nordiska museet, Hugo Willocx, Bo Larsson, Sven Olof Hagman, Lars-Göran Abrahamsson, Roger Svensson, Lars Erik Lindell, Håkan Tunón, Mats Höggren, Torbjörn Persson, Jörgen Wissman, Johan Samuelsson, Katrin Österlund, Oleg Kosterin, Einar von Feilitzen, Leif Kullman, Tomas Hallingbäck, Bengt Ekman/N, Bengt Hedberg, Ola Diös, Steve Messick, Ulf Mjörnmark, Curt Johnsson, Germund Sellgren, Tero Niemi/N, Anders Larsson, Tobias Vrede, Mattias Iwarsson, Liisa Lindeberg- Lindvet, Mårten Sjöbeck, Louise Simonsson-Forsberg, Gerhard Ott, Ingemar Öjelund, Karin Tillman, Mattias Sköld, Mats Gerentz, Åke Andersson, Emil Jarl, Rein Treufeldt, Elisabet Ardö, Örjan Johansson, Lars Östlund, Didier Roustide, Peter Bergman, Magnus Larsson, Ulf Gärdenfors, Antti Koli, Martin Isæus, Cecilia Nyberg, Soili Saesmaa, Stefan Hage, Lasse Olsson, Erik Arbinger, Sergiu Andreev, Jens Christian Schou, Kelvin Ekeland, Ragnar Insulander, Johan Wretenberg, Mats Wilhelm, Johan Nylander, Johan Bjurer, Benny Åhr, Palle Arnström, Åsa Kronkvist, James Lindsey, Steve J. Upton, Lennart Falk, Ragnar Nyberg, Lotta Bernler, Ingemar Alenäs, Görgen Göransson, Trevor Meyer

OBS: Fotografier utan © i bildtexten får användas i undervisningssammanhang. Övriga fotografier får ej användas utan att kontakt tagits med fotografen.

Filmare
Johan von Feilitzen, Lars Erik Lindell, Börge Pettersson

Tecknare
Peter Roberntz
Övriga målningar: Ferdinand von Wright, Wilhelm von Wright, Rolf Pettersson, Johann Andreas Fleischmann.

Ljudinspelare
Lars Erik Lindell, Lars-Olof Karlsson

 


Syfte
Meningen med sajten är att öka intresset för frågor om biologisk mångfald, miljö och naturvetenskap.
Det ska ske genom att appellera till ungdomarnas upptäckarglädje, lust att lära om olika livsformer och förmåga att iaktta fenomen i naturen och dra slutsatser därav i kommunikation med andra människor.
Webbplatsen ska stimulera och underlättar elevens kunskapsuppbyggnad främst genom att utgå från elevens närmiljö och sedan låta eleven göra jämförelser med andra elevers/klassers omgivning.
Eleverna och lärarna inspireras att gå ut från klassrummet, samla information och göra undersökningar i sin närmiljö, exempelvis en skog i närheten.
Vidare erbjuder läromedlet vägar att tränga allt djupare in i olika frågeställningar om biologisk mångfald bl.a. genom länkar till forskningen vid SLU och till WWF.

Målgrupp

  • elever och lärare i biologiskt orienterande ämnen i grundskolan (de senare årskurserna på mellanstadiet samt hela högstadiet)
  • elever och lärare i biologi och naturkunskap på gymnasiet
  • lärarstuderande och lärarutbildare på lärarhögskolorna
  • allmänheten