Träd och buskar

 

Fjällbjörkskog

Fjällbjörkskog

Ett av vanligaste trädslag som finns i fjällen kallas fjällbjörkar. De ser ut som vanliga björkar men är mindre och krokigare. Ofta har de inte en tjock rak stam utan flera smala och krokiga stammar som går ihop längst ner. Ju längre upp på fjället man kommer desto mindre blir dom.

Det finns också buskar som dvärgbjörk och många olika videarter, samt en. Enarna i fjällen är låga och kryper längs marken. En enbuske är kanske bara ett par decimeter hög men platt och kan täcka flera kvadratmeter. Barren är korta och breda och sticks nästan inte alls.

Mer än 15 olika arter av viden kan man hitta i fjällen. En del, som dvärg- och nätvide, når bara någon centimeter över markytan. Andra, som lapp-, rip- och ullvide, blir ibland 1,5—2 meter höga.

Dvärgvide (Salix herbacea)

Dvärgvide kan sägas vara Sveriges minsta träd.

Dvärgvide kallas ibland Sveriges minsta träd. Varje exemplar har ofta bara två små blad och hela växten är vanligtvis mindre än två cm hög. Det är en av fjällens vanligaste växter. Det beror bl.a. på att den liksom andra videarter sprids av vinden med hjälp av sina fjäderlätta frön med hårpensel. Att den är så liten gör också att den kan hålla tillgodo med ett mycket tunt jordlager, t.ex. på en klipphylla. Trots att den är så liten så har den ofta gallbildningar på bladen

Dvärgbjörk

Dvärgbjörk (Betula nana)

Dvärgbjörk är en typisk växt i fjällen men finns även i resten av landet.

En

En (Juniperus communis)

I fjällen är enen mycket låg och kryper längs marken.

Nätvide

Nätvide-Salix reticulata

Nätvide med knottriga blad och rödaktiga frukthängen som snart kommer att släppa ut mogna frön med vita fröhår. Denna art finns bara i trakter där det finns mycket kalk i marken. © Ulf Liedén

Lappvide

Lappvide (Salix lapponum)

Lappvide kan bli 1,5 meter hög. Man skiljer den från andra videarter på bladens nedvikta kant.

Ripvide

Ripvide (Salix glauca)

Många videarter i fjällen bildar sammanhängande snår. Här är det ripvide i förgrunden och bakom den en korsning mellan ripvide och någon större videart.

Ullvide

Ullvide (Salix lanata)

Ullvide blommar på bar kvist innan bladen börjat slå ut. © Ola Jennersten

Ullvide

Ullvide (Salix lanata)

Ullvide i frukt. När frukterna mognat och spruckit upp kommer de långhåriga fröna fram. De kan spridas flera kilometer med vinden.