Arter i fjällandskapen

Observera att siffrorna är mycket ungefärliga, eftersom det finns många arter som är svåra att placera i en viss naturtyp.

  • Fröväxter+ormbunksväxter, 450
  • Mossor, 370
  • Lavar, 750
  • Storsvampar, 200
  • Insekter, 4200
  • Groddjur, 1
  • Kräldjur, 2
  • Fåglar, 25
  • Däggdjur, 21
  • Fiskar, 14

Ett av de vanligaste ryggradslösa djuren i fjällens kortväxta vegetation är denna vackra lockespindel. Här springer den omkring i en ”skog” av Sveriges minsta träd — dvärgvidet.