Anlägg en kryddträdgård

En stor del av växterna i kryddträdgården tillhör familjen kransblommiga (t.ex. mynta, timjan, lavendel, salvia, isop och hjärtstilla) och har blommor som är mycket lockande för humlor och andra bin. De besöks också gärna av fjärilar. En annan grupp tillhör familjen flockblomstriga (t.ex. dill, kummin, körvel och libbsticka). De drar till sig skalbaggar och olika flugor, inte minst de vackra blomflugorna. Sen har vi ju själva nytta av växterna också.

Död ved

Om man låter en gammal multnande stubbe eller stock stå kvar så trivs en rad vedlevande insekter och svampar bättre i trädgården.

Nässelreservatet

Brännässlor är inte bara otrevliga, brännande ogräs. Här kläcks många fjärilar också. Spara lite brännässlor i ett hörn av trädgården. Eller odla dem i en tunna så de inte sprider sig. Nässelfjäril, amiral, tistelfjäril, vinbärsfuks och påfågelöga är arter som trivs i nässelsnåret. På våren kan vi själva plocka de späda skotten och koka soppa på dem.

Spara buskar och snår

Alla djur behöver skydd ibland. Ett buskage är ett bra ställe för t.ex. fåglar att gömma sig i om det kommer en sparvhök.

Sätt upp skyltar

Sätt upp skyltar där det finns igelkottar, grodor eller andra djur som riskerar att bli överkörda av bilar och cyklar. Detta kan rädda många liv.

Gynna fruktträd

Fruktträd som äpple, päron, körsbär och plommon blommar vackert på försommaren och ger mat åt många insekter som humlor och bin. På hösten är fallfrukten till glädje för andra djur, exempelvis fåglar och fjärilar.

Låt ängen komma in i staden

Låt en del av gräsmattan växa upp ordentligt till en äng. Hit lockas fjärilar, humlor och bin. Plantera gärna in några ovanliga ängsväxter som har svårt att klara sig på andra platser. Det viktigaste för ett bra resultat är att jorden är så mager som möjligt. Några få kvadratmeter av en vanlig gräsmatta på en villatomt har här besåtts med ängsväxter. I mitten syns pukvete (Melampyrum arvense) som finns sällsynt i södra Sverige men blir allt ovanligare.

Komposten

I komposten lever massor av djur och andra organismer. Insekter, maskar och inte minst snäckor och sniglar är fasta invånare i en trädgårdskompost. Även större djur kan trivas, t.ex. kan igelkottar och snokar övervintra där.

Balkongväxter

Även vi som bor i lägenhet kan dra vårt strå till stacken för att hjälpa exempelvis insekterna att hitta mat. Plantera olika nektarrika blommor i några balkonglådor så kommer snart flera olika insekter dit för att äta och dricka. Du kan också ha ett par stora krukor med växter som klättrar på en väggspaljé, t.ex. blomsterböna och blomman för dagen. Båda dessa uppskattas av humlor.
Här finns en lista på lämpliga blommor för fjärilar.

Blomrabatten

De flesta trädgårdsblommor har antingen nektar eller pollen som drar till sig insekter och förser dem med mat till dem själva och deras larver. Många av blommorna har både nektar och pollen. Fyllda (dubbla) blommor saknar dock ståndare och pollen. Oftast finns det inte heller nektar i dessa ”specialförädlade” blommor. Den som vill gynna insekterna bör alltså undvika att ha många växter med fyllda blommor liksom naturligtvis bladväxter som aldrig blommar. Bäst är att ha en lagom blandning av blommor så att det finns både tidiga och sena, stora och små, för dag- och nattfjärilar, humlor, bin, blomflugor, skalbaggar etc.
En lista på lämpliga fjärilsblommor hittar du här.