Bygg ett humlebo

 

När vårsolen börjar värma upp trädgården vaknar humledrottningarna ur sin vinterdvala. De flyger ut och börjar omedelbart att söka efter mat. Därefter börjar de söka efter en plats att bygga bo på för att där lägga ägg och föda upp sina ungar.
Humlor byggar ofta bo nere i marken, gärna i gamla sork- och musgångar och bon. Finns inga sådana i trädgården kan man ge dem något annat istället. Som ett blomkrukebo.

  1. Tag en blomkruka av lera som är ca 15 cm vid. Se till att det finns ett hål i botten av krukan.
  2. Gräv ett hål i marken så att krukan får plats upp och ner och botten är i jämnhöjd med marken. Det är bra om platsen är solig och skyddad, gärna med högt gräs omkring.
  3. Fyll krukan till hälften med bomaterial. Bäst är material från gamla sork- eller musbon. Löst packat hö eller spån går också bra. Man kan be att få spån från en zooaffär som legat i musburarna och som luktar mus.
  4. Ställ ner krukan i hålet och packa jord omkring. Lägg några stenar runt hålet så liknar det ett naturligt hål mer.

Man kan också bygga sitt humlebo av trä. Hålet bör inte vara mer än 12—15 mm i diameter (dvs tvärs över). Sidan på boet kan vara 10—15 cm. Boet kan grävas ner i en sluttning eller ställas i en mur eller som på bilden här under — på en husgrund. Man kan göra en av väggarna eller taket av plexiglas så man kan kika in på humlorna. Men den bör täckas över när man inte tittar på dem.


Bygg ett igelkottbo

Ingångshålet bör vara ca 10×10 cm och bokammaren ca 40×40 cm

 

(Beskrivningen är hämtad från Naturskyddsföreningens bok ”Vilda grannar”.)
Igelkottar går i dvala på vintern. Det innebär att de drar sig in i någon håla och sover sig igenom vintern. Kroppstemperaturen och hjärtfrekvensen sjunker.

Vi kan hjälpa igelkottarna att klara vintern genom att bygga ett igelkottbo.

  • Bygg ett bo av obehandlat trä som bilden visar.
  • Se till att lämna en luftspalt eller hål mellan tak och vägg så att igelkottarna får luft.
  • Smeta in allt med jord eller lervälling så att det riktigt luktar jord.
  • Gräv ner boet i en löv- eller jordkulle.
  • Lägg in lite torrt gräs, löv eller halm. Det behöver inte vara fullt eftersom igelkottarna gör resten själva.
  • Täck boet först med takpapp eller plastskynke och sedan ordentligt med jord