Bygg bon och studera vildbin och andra steklar!

Lergeting - Ancistrocerus

En lergetinghona håller på med sitt tredje bohål. Lerlocket är alltid slätputsat i motsats till det röda murarbiets.

Genom att sätta upp buntar av kapade ihåliga bambupinnar skapar du boplatser till vildbin, solitärgetingar och andra steklar. Om du placerar buntarna på en plats som du ofta passerar, t.ex. nära ytterdörren till ditt hem, kan du lätt kontrollera när dina stekelbon blir besökta eller bebodda. Ett annat lämpligt ställe för studier är på altanen eller balkongen, särskilt om den är regnskyddad och inte sitter för högt upp.

Så här gör du dina stekelbon:

Köp blomsterpinnar av bambu i en butik som säljer trädgårdstillbehör. De kostar inte mycket. Försök få tag i så många olika tjocklekar som möjligt! Såga sedan av pinnarna i bitar om 20—30 cm så att alla har en nod (mellanvägg) i mitten eller ena änden. Insekterna vill inte bygga i pinnar där de kan se rakt igenom. Samla dina pinnar i buntar med 10—30 stycken i varje och fäst ihop dem med ståltråd, stark tejp e.dyl.

stekelbo

Man kan också göra en holkliknande konstruktion med eget regntak. Här ligger bambupinnarna lösa. Man får dock inte flytta pinnarna under den varma årstiden för då hittar en stekelhona som börjat bygga boceller inte tillbaka.

stekelbon

En bra plats för stekelbona är under dropplåten till ett fönster. Där är buntarna lite regnskyddade. De tre med läderomslag är av vass och de två andra av bambu.

En del bambu är inte ihålig utan har en mjuk märg i mitten. Den kan du krafsa ut med en spik eller borr. Lämna gärna någon pinne med märg kvar eftersom vissa steklar tycker om att ta bort den själv.

Häng sedan upp buntarna vågrätt (horisontellt) på en lämplig plats, t.ex. en husvägg. De ska helst nås av solen så mycket som möjligt men vara skyddade mot regn.

Om du får många pinnar kvar som saknar nod i mitten kan du klistra dem mot en bräda så att de blir tillstängda i ena änden. (I stället för bambu kan du använda stänglar av hallon, fläder eller druvfläder där du krafsat ut märgen.)

Du kan också klippa till pinnar av vanlig bladvass men då måste du rulla in bunten i tjärpapp, läder, vaxduk e.dyl. så att småfåglarna inte kan förstöra vasspinnarna när de söker föda på vintern. Ett annat smart sätt är att packa vasspinnarna i gamla konservburkar som man öppnat i båda ändarna.

bibon

Regnskydd av björknäver. Det kan vara bra att skydda ändarna på vassen mot regn, särskilt om burkarna inte hänger perfekt vågrätt. Nävern, tjärpappen eller vad man nu använder kan klistras fast på burkarna eller bindas med bast eller snöre.

bibon

Vassbitar som packats i konservburkar som är öppna i bägge ändar. Man måste packa ganska hårt för att pinnarna ska låsa varandra och inte blåsa ut. Glöm inte att alla vassbitar måste ha en nod eller skiljevägg så man inte kan se rätt igenom! Det kan också vara bra att sätta på något slags regnskydd om burkarna inte kan placeras under något tak.

Det kan vara en god idé att ha en eller två vasspinnar mitt i bunten med bambupinnar. Om du vill kunna studera och fotografera hur cellerna ser ut och vad de innehåller skär du upp en vasspinne på längden sedan den blivit bebodd. En bambupinne är mycket svårare att öppna.

Ett annat sätt att göra dessa bon är att ta en kloss eller en tjock bräda och från änden borra en massa hål med olika diameter mellan 3 och 13 mm. De kan vara upp till 15 cm djupa.

Du kan också göra en så kallad stekelstubbe.
Dina studier och din datainsamling underlättas om du med en fin penna skriver ett nummer på varje pinne samt i förväg gör upp en lista med deras respektive håldiametrar. Lycka till!

bihotell

Hål med olika storlek erbjuder boplats till olika slags bin och andra steklar. Hålen med diametrarna 4, 5, 6 och 8 mm borrades i en planka 24 maj 2002. Nedre halvan av bilden visar ”inflyttningsläget” 27 juli 2003. Då har vissa hål redan använts i två omgångar. Som man kan se är hålen med 4 mm diameter populärast. Grått är lera, gulvitt är kåda och grönt är tuggade blad.

stekelstubbe

En stekelstubbe är en avbarkad upprät stock som är 1-1,5 meter hög. I den borras hål med varierande diameter. De minsta bör vara 3 mm och de största 8—13 mm. Plastlocket hindrar stubben från att bli blöt. Då håller den längre. Locket skyddar också bona från en del regnvatten. Som du ser är vissa av hålen redan bebodda.

HUR STEKLARNA BYGGER BON

VAD DU KAN STUDERA HOS BINA

NÅGRA ARTER SOM KAN FLYTTA IN

SNYLTARE OCH PARASITER