Arter i och vid havet

 

Observera att siffrorna är mycket ungefärliga, eftersom det finns många arter som är svåra att placera i en viss naturtyp.

 

I havet (Kattegatt) Antal arter
Fröväxter+ormbunksväxter 2   
Makroskopiska* alger 220   
Flercelliga alger (Kattegatt+Skagerack) 404   
Makroskopiska djur
…varav fiskar 
836
130   
   
I havet (Bottenhavet) Antal arter
Makroskopiska djur 52   
   
I havet (Östersjön) Antal arter
Fröväxter+ormbunksväxter 100?   
Makroskopiska alger 100   
Flercelliga alger (inkl. Öresund) 340   
   
Vid havet Antal arter
Mossor 20   
Lavar 80   
Storsvampar 20   
Insekter 200   
Groddjur 4   
Kräldjur 1   
Fåglar 31   
Däggdjur 9   

*Makroskopisk = som kan ses med blotta ögat