Blåstång

Blåstång (Fucus vesiculosus)

Blåstången är en av de större brunalgerna. Den har ofta gasfyllda blåsor som håller den upprät i vattnet. På vissa håll kallas den hötter eller klotång.

Blåstång (Fucus vesiculosus

Blåstångens flytblåsor.

Sågtång

Sågtång (Fucus serratus)

Sågtång från Östersjön. Denna brunalg har aldrig några flytblåsor. I bakgrunden till vänster syns en ”äng” av bandtång (ålgräs).
© Katrin Österlund

Ektång

ektång

Ektången är en brunalg med långsträckta flytblåsor som liknar ärtbaljor. Den växer på klippor och stenar vid västkusten från 1 till 10 m djup. © Tomas Hallingbäck

Tarmtång

tarmtång, (Ulva intestinalis)

Tarmtången är en grönalg. Den trivs bara uppe vid havsytan på mycket grunt vatten eller som här i s.k. hällkar. Också den har gasbubblor som lyfter den.

Skräppe-tare

Skräppe-tare (Laminaria saccharina)

Skräppe-tare eller bladtång är en av de största algerna i svenska vatten. Den tillhör brunalgerna och finns vid västkusten. De s.k. tareskogarna hittar man på mellan 1 och 20 meters djup.

Grönalger

Grönslick (Cladophora glomerata)

Grönslick är en grönalg som finns i sötvatten men den är också mycket vanlig i Östersjöns bräckta vatten. Den växer från vattenytan ner till en halv meters djup.

Cladophora

Bergborsting är en grönalg som växer i decimeterlånga tofsar nära stränderna och ner till 15 m djup i Östersjön och vid västkusten. Den växer också i större hällkar. © Tomas Hallingbäck

Bandtång

Bandtång eller ålgräs (Zostera marina)

Bland bandtången trivs många smådjur. Här syns en ung spindelkrabba klättra omkring. Bandtången är också prutgässens viktigaste föda under vinterhalvåret. © Ola Jennersten

Prutgås (Branta bernicla)

Prutgässen betar både på land och i vattnet men är vid sina flyttningar och i övervintringsområdena beroende av tillgång på bandtång. När denna under några år drabbades av en sjukdom och minskade starkt över stora områden minskade också prutgässen mycket kraftigt.

Rödalger

fjäderslick

Fjäderslick är en av de vanligaste rödalgerna vid Sveriges kuster. Den saknas bara i Bottenviken. © Johan Samuelsson

kräkel

Kräkel eller gaffeltång. Detta är den vanligaste rödalgen vid västkusten, men den är också vanlig i Östersjön upp till södra Bottenviken. Den trivs bäst på mellan 5—10 meters djup där den ofta dominerar. © Johan Samuelsson

rödsallat

Rödsallat eller söl. Denna alg är ätlig sedan den torkats. Den finns bara vid västkusten. © Johan Samuelsson

rödpenna

Rödpenna. Denna vackra alg finns bara på västkusten där den växer på tare-skaft på 10—20 m djup. © Tomas Hallingbäck

Ribbeblad finns på västkusten. Den växer allmänt på stenar eller på grövre alger. På skuggiga ställen kan de förekomma redan på 1 m djup.

havsris

Havsris finns på västkusten och sällsynt i Östersjön upp till södra Kvarken. Arten växer från 0,5—15 m djup. © Tomas Hallingbäck

rödblad

Rödblad växer på djupt vatten från 4—25 m djup. Den finns på västkusten och sällsynt i Öresund och blir 2—3 dm hög (sällan upp till 1 m). Bitar av stora blad som hittas på stranden kallas ibland ”stora skosulan”. © Tomas Hallingbäck

tandtång

Tandtång. Denna alg finns på västkusten och i norra Öresund. Den trivs bäst på 10—15 m djup. © Tomas Hallingbäck

Trift

Trift (Armeria maritima)

Triften finns vid södra Sveriges kuster upp till i höjd med Stockholm.

Trift (Armeria maritima)

Triftblommor I närbild.

Strandveronika

Strandveronika (Veronica longifolia)

Strandveronika är en flerårig ört med naturlig hemvist i Europa. Den är uppkallad efter den heliga Veronica.

Marviol

Marviol, Cakile maritima

Marviol är en havsstrandsväxt som är vanlig längs kusten i de sydliga landskapen, men som sällsynt förekommer ända upp i Västerbotten. Den växer både på sandstränder och stenstränder.

Strandaster

Strandastern (Tripolium vulgare)

Strandaster blommar på högsommaren.

Havtorn

Havtorn (Hippophaë rhamnoides)

Havtornsbuskarna växer framförallt på ostkusten från Stockholm och norrut där landhöjningen är mellan 3 mm och 1 cm per år. De trivs bäst på det nya land som stiger upp ur havet. Bären är mycket C-vitaminrika och används till saft, likör och marmelad. I Ryssland och Finland har man börjat odla havtorn. Även i Sverige kan man nu köpa förädlade havtornsbuskar till sin trädgård. Eftersom han- och honblommor sitter på olika buskar måste man alltid köpa en av varje om man vill ha bär på hösten.

Strandkvanne

Kvanne (Angelica archangelica litoralis)

Kvannen är vanlig både vid Sveriges kuster (underarten strandkvanne) och i fjällen (underarten fjällkvanne). Bland samerna har den varit en viktig grönsak som använts i matlagningen. På kontinenten har den använts som medicinalväxt och likörkrydda.

Strandkål

Strandkål (Crambe maritima)

Strandkålen ser frodig ut och har samlats in och ätits i gamla tider. Nu bör man inte göra detta eftersom den är ganska sällsynt. Den finns på västkusten och ostkusten upp till Stockholm och blommar i juni-juli. Nederst till vänster syns några strån av sandrör.

Strandkål (Crambe maritima)

Strandkålens blommor.