Däggdjur

 

Knubbsäl (Phoca vitulina)

Knubbsälar

Förutom utter och mink, som förekommer i strandnära områden i både sött och salt vatten, så är det bland däggdjuren speciellt sälar och valar som är anpassade till att leva i havet.

Tre sälarter förekommer i svenska vatten: vikare, gråsäl och knubbsäl. Den enda val som förekommer eller har förekommit regelbundet vid svenska kuster är tumlaren, men den är nu mycket sällsynt. Samtliga dessa däggdjur lever huvudsakligen av fisk, men sälarna tar också en del kräftdjur och musslor. Särskilt de unga vikarsälarna lever av skorv (saltvattensgråsuggor) och pungräkor.

 

Utter

Utter (Lutra lutra)

Antalet uttrar i Sverige var på 1980-talet cirka 500. Två årtionden senare hade dock antalet ökat till drygt 2 000, bland annat efter att mängden miljögifter minskat i den svenska naturen. De flesta djuren finns kring norrlandsälvarna, och blott ett fåtal i de södra delarna av landet (Wikipedia).

Uttern fanns förr över hela Sverige men försvann från de flesta delar av vårt land under 1900-talet. Jakt var en orsak men även miljögifter och störning från människor. Uttrar trivs bäst när de har nära till vatten, men de kan också göra långa promenader på land. På senare tid har trafik visat sig vara ett hot mot uttrar. Man försöker hjälpa dem genom att bygga speciella undergångar så att uttrarna ska slippa korsa farliga vägar.

Gråsäl

Gråsäl (Halichoerus grypus)

Gråsälen jagades förr för skinnets och köttets skull men också för att den konkurrerade med människan om fisken. Den var på gränsen till utrotning i Östersjön men har ökat sedan den blivit fridlyst. Den lever helt av fisk och är nu åter ett problem för yrkesfiskarna när den vittjar olika fiskeredskap. © Ola Jennersten

Knubbsäl

Knubbsäl (Phoca vitulina)

Knubbsälar kan man känna igen på att nosen bildar ett tydligt veck mot pannan. Den ser ut att ha ”uppnäsa”. De flesta svenska knubbsälarna finns längs västkusten. De föder sina ungar på sommaren. Hittar man en ensam sälunge på land ska man låta den vara. Mamman finns troligen i vattnet inte långt bort.

Vikare

Vikare (Pusa hispida)

Vikaren är den minsta av våra tre sälarter. Den finns sällsynt i Bottenviken, Bottenhavet och Finska viken. Det är egentligen en arktisk art som blev instängd i Östersjön efter senaste istiden. Den finns mest i Norra Ishavet men har också efter nedisningen blivit instängd i några insjöar, t.ex. Saimen i Finland och Ladoga i Ryssland. Dessa sötvattenssälar håller nu på att bli egna arter. Vikaren föder sina kutar (ungar) ute på drivisen. © Ola Jennersten