Grod- och kräldjur

 

Huggorm-Vipera berus

Så här vacker kan en huggormshanne vara just efter att den ömsat skinn, vilket den gör flera gånger per år.

I havet lever inga kräldjur (ormar och ödlor) i Sverige. Däremot kan man träffa på en del av dem i skärgården där de lever på öar och skär.

En av de man ofta träffar på i skärgården är huggormen. Särskilt på våren ser man många ormar som ligger och solar sig. Det finns betydligt fler huggormar i skärgården än på de flesta ställen på fastlandet. Andelen av dem som är svarta är också betydligt högre. Det beror främst på att ormarna har betydligt färre fiender på öarna som t.ex. igelkottar, grävlingar, hundar och katter. Bland fåglar som kan döda ormar och som är mer sällsynta på öarna kan nämnas tornfalk, ormvråk, kråka och skata. Sen finns det ju inte så många människor heller.

Några andra kräldjur hittar man sällan i skärgården.

Bland groddjuren så är det den vanliga grodan och vanliga paddan man kan se på de flesta platser längs våra kuster. Längs södra Sveriges kuster kan man om man har tur även hitta strandpadda (tidigare stinkpadda) och grönfläckig padda. Dessa två kan också leka i Östersjöns bräckta vatten. Strandpaddan klarar 1% och den grönfläckiga paddan 0,5% salthalt.