Däggdjur

 

Rådjur (Capreolus capreolus)

Rådjur brukar det finnas gott om i jordbrukslandskapet. Dels betar de gärna av säd och andra grödor, dels undviker de farliga rovdjur som kan finnas i skogen. © Lars-Olov Karlsson

 

De större vilda djur som man ser mest i jordbrukslandskapet är rådjur och fältharar som mot skymningen söker sig ut på fälten för att beta. Räv och grävling söker också ofta föda i odlade marker men är svårare att få syn på eftersom de väntar tills det är nästan mörkt innan de vågar sig ut. Ibland har man turen att se en älg. Till de mindre däggdjuren som lockas av lantbrukets många smågnagare hör hermelinen. I luften jagar olika fladdermöss många av de insekter som trivs bland husdjur och odlade växter.