HUSDJUR OCH ODLADE VÄXTER

 

Skotsk höglandsboskap har tjock päls och kan gå ute hela året. Den hålls för köttet och för att hålla landskapet öppet.

 

Jordbrukslandskapet domineras ofta av stora åkrar. Där odlas de olika nyttoväxter som ger mat åt människor och husdjur. Hit hör de olika sädesslagen — vete, korn, råg och havre — men också exempelvis potatis och sockerbetor samt oljeväxterna raps och rybs.

vete

Vetet är det enda sädesslaget som innehåller gluten i tillräcklig mängd för att man ska kunna baka jäst mjukt bröd.

I andra delar av landet där kött- och mjölkproduktion är viktig ser vi istället stora betesmarker med kor och får samt åkrar med vallodling, d.v.s. gräs och ärtväxter till hö och ensilage för vinterfoder åt djuren. Särskilt i norr finns också getter som används som en slags minikor.

Betande hästar är också vanliga inslag i landskapet. De hålls inte i första hand för att ge oss kött utan för att användas som rid-, sällskaps- och tävlingsdjur. Förr var de viktiga dragdjur men har nu ersatts av traktorer och lastbilar samt motordrivna jordbruks- och skogsredskap.

I Sverige hålls grisarna mest inomhus i djurstallar och man ser dem därför inte så ofta. För att få KRAV-märka köttet måste dock uppfödarna tillåta dem att leva ett mer naturligt liv. Därför hålls grisar nu allt oftare utomhus.

De vanligaste mindre husdjuren är hundar, katter och höns. Hundarna och katterna används mest som sällskapsdjur men hundarna också till jakt och katterna som mus- och råttfångare. Hönsen ger ägg och kött.

Det minsta husdjuret är biet som har två viktiga funktioner: dels att producera honung och dels att befrukta odlade växter så att det blir mycket frukt eller frön.