Arter i och vid sjön/ån

Svärdslilja (Iris pseudacorus)

Den gula svärdsliljan är en av de ståtligaste svenska växterna som växer i eller vid sötvatten.

Observera att siffrorna är mycket ungefärliga, eftersom det finns många arter som är svåra att placera i en viss naturtyp

Grupp, Antal arter

Fröväxter och ormbunksväxter, 200
Mossor, 100
Lavar, 200
Storsvampar, 50
Insekter, 1700
Fiskar, 52
Groddjur, 10
Kräldjur, 1
Fåglar, 52
Däggdjur, 7