Antal arter i våra samhällen

 

Observera att siffrorna är mycket ungefärliga, eftersom det finns många arter som är svåra att placera i en viss naturtyp.

Grupp Antal arter
Fröväxter+ormbunksväxter 500   
Mossor (Staden+Jordbrukslandskapet) 150   
Lavar (Staden+Jordbrukslandskapet) 300   
Storsvampar 400   
Insekter 300   
Groddjur 5   
Kräldjur 2   
Fåglar 25   
Däggdjur 18