Växter och svampar

De viktigaste växterna för att vi ska trivas i städer och tätorter är träden. De ger grönska och liv åt stadsbilden och dessutom skugga åt invånarna när det är varmt. Det har också visat sig att damm och luftföroreningar minskar där man har många träd.

I parker och trädgårdar är träd och buskar ett nästan obligatoriskt inslag. En park eller trädgård utan träd gör inte skäl för namnet. Välkända träd och buskar med vackra blommor är forsythia, brudspirea, häggmispel, hägg, körsbär, syren, kaprifol, schersmin, hästkastanj och gullregn. Visste du att det finns prydnadsbuskar som blommar mitt i vintern?

Många av våra vanligaste vilda vårblommor — som blåsippa, vitsippa, gullviva, vårlök, hästhov och svalört — kan vi hitta och glädjas åt i parker och på naturtomter i staden.

Även svampar kan man hitta i våra samhällen. En rad arter är vanliga och växer gärna i gräsmattor. Fjällig bläcksvamp, nejlikbroskskivling och olika arter av champinjoner är exempel på sådana ätliga svampar.

björkar

Det är trivsamt om många gator kantas av träd. Vår vilda björk används som allé- eller mittrefugträd i många städer.

Prakthäggmispel (Amelanchier lamarckii)

Prakthäggmispel. Flera arter av häggmispel planteras som prydnadsbuskar. Särskilt denna art — som först har rödaktiga blad — är mycket vacker när den blommar på våren.

Fjällig bläcksvamp (Coprinus comatus)

Den fjälliga bläcksvampen är vanlig i välgödslade gräsmattor och dyker upp i september-oktober. Det är en bra matsvamp om man tar den medan den är ung och skivorna fortfarande är vita.

Vårmusseron, (Calocybe gambosa)

Vårmusseronen är en god matsvamp som bildar häxringar. Den är inte alls lika vanlig. Bara på Öland, Gotland och i östra Svealand är den lätt att hitta.