Märk trädgårdens snäckor

Har du träffat på en snäcka någon gång? Antagligen har du det — du kanske ser snäckor varje dag på sommaren. Men vet du om det är samma snäcka du ser varje gång eller är det olika? Här kommer ett tips: du kan märka snäckorna med nagellack och på så sätt känna igen dem. Om du numrerar snäckorna så kan du snart lära känna dem bättre. En rolig sak att göra när du har några märkta snäckor är att rita i på en karta hur de olika snäckorna rör sig. Kanske är vissa snäckor mera pigga på att krypa omkring än andra. Har man tur kan man se när de parar sig.

Vinbergssnäcka (Helix pomatia)

Vinbergssnäcka nummer 3.

karta

Så här kan en karta över snäcka nummer åttas krypande se ut.

Vinbergssnäcka (Helix pomatia)

Vinbergssnäckor som parar sig. Vinbergssnäckor är både hane och hona på samma gång. Det brukar kallas att de är hermafroditer, eller tvåkönade. Det innebär att båda kommer att lägga ägg efter parningen och att de är mamma till sina ungar och samtidigt pappa till den andres. Om du skulle vilja namnge någon av de snäckor som du märkt så får du ett problem: Hur hittar man på ett namn som både är pojk- och flicknamn samtidigt? Kanske Maj-Björn och Karl-Astrid duger?

Vinbergssnäcka (Helix pomatia)

Vinbergssnäcka som lägger ägg i ett hål i jorden. Snäckan syns delvis längst upp. Den har ett äggläggningsrör som går ned genom mullen.
Foto Sergiu Andreev

En annan sak du kan göra är att försöka räkna ut hur många snäckor som sammanlagt finns på tomten eller i parken.

Gör så här:

  1. Märk så många snäckor som möjligt. De behöver inte få ett nummer, det räcker med en prick på skalet av en vattenfast färg, som t.ex. nagellack.
  2. Vänta en vecka eller så
  3. Gå runt och räkna alla snäckor du ser och kom ihåg hur många av dem som har en röd prick på sig.
  4. Dags att räkna. Multiplicera antalet snäckor som märktes dag 1 med totala antalet snäckor du ser dag 2. Dividera detta tal med antalet märkta snäckor du ser dag 2. Svaret du får är totala antalet snäckor som finns i trädgården.

Alltså: (snäckor dag 1 x snäckor dag 2)/antal märkta snäckor dag 2. Vi kan ta ett exempel: antag att vi dag 1 märker 42 snäckor. En vecka senare hittar vi 54 snäckor varav 23 är märkta. Då finns det 42×54/23 = 98 snäckor på tomten. Ungefär!

För att det här ska stämma något så när så finns några viktiga saker att tänka på:

  • Man ska inte kunna hitta de märkta snäckorna lättare än de omärkta. Pricken får alltså inte vara alltför stor.
  • Det måste gå så många dagar till dag 2 att de märkta och omärkta snäckorna hinner blanda sig.
  • Det får inte vara alltför stor in- och utflyttning av snäckor från trädgården mellan dag 1 och 2.