Bygg ett igelkottbo

Igelkottar går i dvala på vintern. Det innebär att de drar sig in i någon håla och sover sig igenom vintern. Kroppstemperaturen och hjärtfrekvensen sjunker.
Vi kan hjälpa igelkottarna att klara vintern genom att bygga ett igelkottbo.

     kruka

Ingångshålet bör vara ca 10x10 cm och bokammaren ca 40x40 cm.

  • Bygg ett bo av obehandlat trä som bilden visar.
  • Se till att lämna en luftspalt eller hål mellan tak och vägg så att igelkottarna får luft.
  • Smeta in allt med jord eller lervälling så att det riktigt luktar jord.
  • Gräv ner boet i en löv- eller jordkulle.
  • Lägg in lite torrt gräs, löv eller halm. Det behöver inte vara fullt eftersom igelkottarna gör resten själva.
  • Täck boet först med takpapp eller plastskynke och sedan ordentligt med jord

  •           Tillbakspil

    Beskrivningen är hämtad från Naturskyddsföreningens bok "Vilda grannar".