Facit

Bilden på juni-uppslaget visar Nåntuna lund, ett naturreservat med artrik lövskogsmiljö i närheten av Uppsala. En av Linnés åtta exkursionsleder passerar genom Nåntuna lund. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om Nåntuna lund och om Linnéstigarna.

På bilden finns följande djur

Rådjur
Abborre
Ekorre
Myra
Stor hackspett
Alla djur utom givetvis abborren hör hemma i lövskogsmiljön.

QR-koder

QR-koder är tvådimensionella streckkoder som kan länkas till en webbsida. Det finns många webbsidor med anvisningar för att skapa och använda QR-koder, till exempel www.skapaqrkod.se, samt gratisappar som kan användas för att skanna QR-koder med mobilkameran eller surfplattan. När en QR-kod har skannats länkas man direkt till den webbsida som kopplats till koden.

Som lärare kan man använda QR-koder för att guida eleverna till en webbsida med uppdrag, bilder, videoklipp eller ljudfiler knutna till en viss plats på en naturstig. Några exempel på elevuppdrag ges nedan.

Övningar

Träd

Leta rätt på träd som stämmer in på bilderna. Plocka blad/barr från träden och ta med till återsamlingsplatsen. (I 2015 års kalender, uppslaget för april, finns bilder på delar från olika träd. Fler bilder på träd finns i Bi-lagan nr 2 2004 och Extra Bi-lagan 2005.)

Svampar

Bilderna kan kopplas till svampgrupper – mer eller mindre långsökt! Försök hitta minst tre olika svampar som passar ihop med var sin bild. Samla svamparna i den tomma plastlådan och ta med till återsamlingsplatsen. Bildserie med koppling till svampar.

Småkryp

Sök rätt på tre olika småkryp som passar in på ett tema som gruppen väljer. Det kan t.ex. handla om olika sätt att förflytta sig, olika antal ben (eller inga ben alls), samma systematiska grupp, växtätare eller rovdjur. Lägg djuren i burkar och ta med till återsamlingsplatsen.

Överleva vintern?

När hösten och vintern närmar sig gäller det att växterna har en strategi för att överleva den kalla och mörka perioden. Välj tre växter som har olika strategier. Ta med delar av växterna till återsamlingsplatsen och berätta hur gruppen har tänkt vid valet av växter.