Doktorandtjänster inom forskarskola

jan 31, 2020

Är du intresserad av att forska inom matematik- eller naturvetenskapsdidaktik? Nu utlyses sammanlagt nio doktorandplatser inom forskarskolan RelMaS, tre (3) i vardera Stockholm, Malmö och Uppsala.

Det är möjligt för en sökande att ansöka till fler än ett av lärosätena. Mer info om forskarskolan finns på denna länk: https://www.mnd.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå/forskarskolor/national-graduate-school-for-teacher-educators-relevancing-mathematics-and-science-education-relmas

Stockholm: https://www.su.se/om-oss/jobba-på-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11432&rmlang=SE

Malmö: http://web103.reachmee.com/ext/I005/1015/job?site=6&lang=SE&validator=df9f5539db53eab37b3e3087d2a2669b&job_id=1257

Uppsala: https://edu.uu.se/institutionen/jobba-hos-oss/?positionId=311856https://edu.uu.se/institutionen/jobba-hos-oss/?positionId=311856