Länkar Hållbar utveckling

 Blandade länkar hållbar utveckling

Biologisk mångfald

Klimat

 • En-ROADS simulator
  Simulera olika åtgärder och få direkt återkoppling på konsekvenserna för energianvändning, utsläpp av växthusgaser och temperaturen på planeten.
 • Klimatanpassning.se
  Aktiv sida som drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Under ”Klimatanpassa” finns ”Utbildningsmaterial” med länkar till spel, filmer mm. från olika aktörer samt en ordlista som förklarar begrepp inom klimatanpassningsfältet.
 • Klimat i förändring
  Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. Naturvårdsverket.
 • KliMAT-guiden
  Råd om mat som fokuserar på hur du kan minska ditt bidrag till utsläpp av växthusgaser. Centrum för uthålligt lantbruk, SLU.
 • Vädermätningar
  En föreläsning om väder och om klimatförändringar. Se även Molnatlas och Täckningsgrad.
 • Mäta temperatur och nederbörd
  Ett föreläsningsmaterial. Det finns många enkla praktiska undersökningar som kan göras i skolan med utgångspunkt i temperatur och nederbördsmätningar.
 • Mät nederbörden
  Gör en regnmätare. Från Bi-lagan.
 • Naturens kalender
  Förändringar av naturens kalender är den tydligaste biologiska effekten av klimatförändringen. Vårtecknen kommer tidigare, men vi är mer osäkra på hur hösten förändras. Växtsäsongens start, slut, längd och andra händelser i naturens kalender är kopplade till grundläggande egenskaper hos ekosystemen. Exempelvis påverkas utbytet av koldioxid och vattenånga mellan atmosfären och naturen om tidpunkten för lövsprickning och höstlöv ändras.
 • SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  En stor mängd information om bl.a. klimat, väder, tolka moln, vattenstånd, statistik.
 • Svenska skogars betydelse för klimatet
  Mer än halva Sverige är skog.
 • Tematidning om miljö och klimat
  Tematidning från Bi-lagan. Några olika infallsvinklar på hur klimat kan vara ett tema
  i undervisningen finns i detta nummer av Bi-lagan. 
 • 10 platser där klimatförändringen slår hårt
  Länken går till en artikel i DN från den 17.e februari 2018 och beskriver konkreta exempel på vad klimatförändringen leder till i olika delar av världen.