Övningar i genetik

På denna sida hittar du övningar inom området genetik som tar upp ärftlighet och / eller proteinsyntesen samt hur DNA-spiralen är uppbyggd. Det finns övningar som kan inleda diskussioner om ärftlighet och vad gener är för de yngre eleverna. Det finns övningar för högstadiet och gymnasiet som tränar ärftlighet och korsningsschema eller ger förståelse för proteinsyntesen, mutationer och vilka effekter det kan få.


 

För yngre elever

Introduktion till ärftlighet och egenskaper (extern länk)

En serie övningar med utgångspunkt i klassiska egenskaper som vi ärver (lockigt/rakt hår, fasta/fria öronsnibbar). Frekvensen av olika egenskaper illustreras med stapeldiagram, unika kombinationer av egenskaper illustreras med en trädmodell för att diskutera kring att vi alla är olika och unika. Övningar på engelska och spanska.

Introduction to Heredity and Traits (extern länk, TeachGenetics, University of Utah).

För högstadiet och gymnasiet

Katternas genetik

Att ta reda på hur katter ärver färgteckning och pälslängd är intressant och kan samtidigt vara lite klurigt. Pälsen hos katter kan ha olika färger och mönster och detta styrs av en kombination av flera gener. Trots det finns det bara två sorters pigment, rött och svart.

Katternas genetik
Facit Katternas genetik

Pussla med DNA

Varför inte göra en praktisk och konkret övning som förklarar vad gener och proteiner är? Övningen, i form av ett pussel, The Mycomuncher DNA Puzzle, visar hur det går till när DNA-koden i en gen översätts till ett proteinPussla med DNA för att förstå den genetiska koden.

Pussla med DNA
Originalartikel: Pussla med DNA

Bygg DNA med pasta eller godis

Att praktiskt bygga DNA-molekyler blir ett roligt pyssel för elever och förhoppningen är att de därmed lättare kommer ihåg hur molekylen ser ut. För yngre åldrar fokuseras på den spiralvridna formen av DNA-stegen, medan det för äldre elever handlar om att förstå på vilket sätt molekylens byggnad har betydelse för funktionen. Ett sätt att tydliggöra hur DNA-spiralen är uppbyggd är genom att låta eleverna få bygga en DNA-modell av pasta eller godis.

Bygg DNA med pasta

Övning proteinsyntesen

En övning om proteinsyntesen och mutationer

I denna uppgift ska eleven följa en DNA-sekvens genom både transkription och splitsning i cellkärnan, samt translation i ribosomen till en sammansatt polypeptidkedja. Uppgiften ritas på ett A3-papper. Även uppgifter om mutationer ingår. Övning samt lärarkommentarer.

Proteinsyntesen, elevinstruktion (pdf)
Proteinsyntesen, lärarhandledning, (pdf)

Simulering av genuttryck

I denna PhET-simulering illustreras genuttryck i den första delen med hjälp av en ”biomolekylär verktygslåda”. Sedan finns en del som fokuserar reglering av transkriptionshastigheten och en avslutande del som visar hur mängden GFP-protein kan styras av olika faktorer. I elevinstruktionen har vi lagt in en kort teoridel i punktform innan uppgifterna.

Länk till simuleringen Gene expression essentials (svensk version)
Simulering av genuttryck (elevinstruktion, pdf)

Kan du knäcka den genetiska koden? (extern länk)

I DNA-spiralerna finns all den information som behövs för att bygga upp en individ och för att föra denna information vidare från generation till generation. DNA-sekvenserna kodar för proteiner, men hur? I tidsskriften Science in School finns en övning som triggar eleverna att agera problemlösare och själva lösa den genetiska koden.

Artikel och arbetsblad (Science in school. Issue 36, 2016)

The first look at the Code of life (extern länk)

Ett häfte med ytterligare övningar och spel om proteinsyntesen och mutationer.

The first look at the Code of Life

Nedärvning med StarGenetics (extern länk)

Simulera nedärvning hos bananflugor och andra organismer genom att göra virtuella korsningar i flera generationer mellan de individer du vill undersöka. Resultatet kan exporteras som datafiler till Excel för att bearbetas vidare.

Nedärvning med StarGenetics 

Bygg DNA med en pappersmodell (extern länk)

Bygg upp en modell av DNA-helixen för att få en bättre förståelse för strukturen. Artikel i Bioscience Explained (nr 1, volym 1, 2001)

Bygg DNA med en pappersmodell (extern länk, pdf)