Växtfysiologi

På denna sida hittar du övningar och laborationer som handlar om växtceller och fotosyntesen.

 


 

För yngre elever

Fotosyntesen är mitt liv

Fotosyntesen är grunden för livet på jorden. Med solljus, koldioxid och vatten kan växter, alger och cyanobakterier som innehåller klorofyll, bilda syrgas och socker. Detta är ett enkelt försök som visar hur syrgas bildas.

Fotosyntesen är mitt liv

En samling med laborationer om fotosyntes och cellandning

Bioresurs medverkade på Skolverkets moduldag i Stockholm den 2/10-2019. Vi visade på övningar och laborationer i en workshop vi kallade Livsviktigt. Här finns länkar till det material vi presenterade:

Livsviktigt; om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar, åk 1-6
Instruktioner till övningar om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar

Är ärtor levande?

Ta en torkad gul ärta och lägg den i handen – kan du avgöra om den är levande? Hur skulle du kunna ta reda på om den är död eller levande? Allt liv behöver vatten. Organismer som torkar ut kommer antingen att dö eller också avstannar alla processer och organismen går in i någon form av dvala. Nedan finns förslag på hur man kan undersöka vanliga, torkade, gula ärtor för att ta reda på om de är levande.

Är ärtor levande?

Trädets tillväxt

För att förstå hur tillväxten hos träd går till, kan man bygga en modell med sugrör av olika färg. Modellen ger också förståelse för att transport av vatten och lösta ämnen kan ske i kärlsträngarna

Trädets tillväxt

För högstadiet och gymnasiet

Fotosyntes och cellandning

Nedan finns flera försök som påvisar fotosyntes och cellandning. Försöken användes i den svenska uttagningstävlingen för EUSO 2017.

Jag gör hela kohagen grön…
Här finns övningarna ”Lever spenaten?” samt ”Slutet rum”, om att odla växter och Euglena i en glasburk respektive ett provrör.

Läs om försöken i Bi-lagan
Laborationshandledning till 3 försök
Försök med fotosyntes och cellandning (extern länk)

Odla växter med defekter

Även om individer hör till samma växtart kan de variera beroende på miljöpåverkan eller genetiska skillnader. De växter som studeras lite närmare har mutationer som rör bildningen av antingen stärkelse eller cyanid.  Växterna är inte genmodifierade, varianterna har uppstått efter behandling med en mutationsframkallande kemikalie. På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, har man utvecklat försök med växter för gymnasienivå. Även svenska skolor kan beställa material till försöken, eventuellt till en mindre kostnad.

Odla växter med defekter

Separation av plastidfärgämnen

Kromatografi kan användas för att separera olika organiska ämnen. Metoden utnyttjar att ämnen lösta i ett lösningsmedel (rörlig fas) kommer att vandra olika snabbt i en lämplig fast fas. De lösta ämnenas struktur är mer eller mindre lika den fasta eller den rörliga fasen. Ett ämne som mer liknar den rörliga fasen kommer att vandra snabbare än ett ämne som mer liknar den fasta fasen. Avsikten med laborationen är att separera, isolera och identifiera de viktigaste plastidpigmenten hos några olika fotoautotrofer och jämföra pigmentsammansättningen.

Separation av plastidfärgämnen