Att lyssna och höra – intryck från spännande konferensdag

Att lyssna och höra – intryck från spännande konferensdag

Några intryck från en konferensdag om didaktik Just nu pågår en digital konferens (FND2020) med ett mycket spännande konferens-program på temat språk och multimodalitet. Det handlar ganska brett om hur både text, bilder, representationer, modeller, animationer,...