Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Del 3. Webbinarieserie om CRISPR/Cas och den gentekniska revolutionen

Del 3. Webbinarieserie om CRISPR/Cas och den gentekniska revolutionen CRISPR/Cas inom medicin och hälsa: CRISPR/Cas används flitigt inom den medicinska forskningen bland mycket annat för att utveckla genterapier och för att hitta sätt att minska smittspridning av malaria. I den här föreläsningen pratar vi om hur genomredigering används inom medicin och hälsa, hur genterapier fungerar och […]

Del 4. Webbinarieserie om CRISPR/Cas och den gentekniska revolutionen

Del 4. Webbinarieserie om CRISPR/Cas och den gentekniska revolutionen Presentation/prova på undervisningsmaterial: Bioresurs presenterar undervisningsmaterial på temat genomredigering och CRISPR/Cas. Innehållet är powerpointpresentationer som till stor del utgår från ett urval av fakta från Gentekniknämndens webbplats, en övning om CRISPR/Cas och ett rollspel. Lektionsmaterialet kommer läggas ut på vår webbplats under hösten. Hösten 2022 anordnade Bioresurs […]

Hållbar livsmedelsproduktion Del 3

Webbinarieserie om Hållbar livsmedelsproduktion I samarbete med SLU uppmärksammar vi betydelsen av livsmedelsproduktion ur olika perspektiv med en webbinarieserie för ämneslärare. Lär dig mer om detta område som det händer mycket inom just nu. Det pågår utredningar om livsmedelsberedskap och vår tillgång till mat är högaktuellt, inte minst på grund av krig och naturkatastrofer i […]

Hållbar livsmedelsproduktion Del 4

Webbinarieserie om Hållbar livsmedelsproduktion Den 30 januari föreläser Erika Olsson, Ekologiska lantbrukarna, om ekonomiska förutsättningar för livsmedelsproduktion. En länk till Zoom skickas ut några dagar innan respektive webbinarietillfälle. Anmälan gäller för hela webbinarieserien (du behöver bara anmäla dig en gång). Välkommen!Bioresurs och SLUI samarbete med SLU uppmärksammades livsmedelsproduktion ur olika perspektiv med en webbinarieserie för […]

Artkunskap – varför då?

Denna gång gästas Zooma med Bioresurs av jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker och pedagoger från Naturhistoriska riksmuseet. Temat är "Artkunskap - varför då?" och du får tips på övningar i vårens tecken. Passar för: Lärare i F-6 Kostnadsfritt Länk till Zoom skickas ut några dagar innan till den epost du anger i anmälan.

Webbinarieserie om Östersjön 14 mars

Webbinarieserie om Östersjön Under våren lanseras Lektionsbanken om Östersjön – ett helt nytt undervisningsmaterial om hav och hållbarhet, för gymnasie- och högstadielärare. I denna webbinarieserie får ni bekanta er med materialet och dessutom träffa forskare, som fördjupar er kunskap om olika delar av Östersjöns ekologi. Vi tipsar också om övningar, som ni kan pröva mellan […]

Undervisa äldre elever om sexualitet, samtycke och relationer 19 mars

Denna gång gästas Zooma med Bioresurs av forskaren Sara Planting-Bergloo från Stockholms universitet som kommer att föreläsa om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer med inriktning mot högstadiet och gymnasiet och ha ett fokus på naturvetenskaplig undervisning. Föreläsningarna kommer att ge exempel på hur man kan arbeta med kunskapsområdet i klassrummet och det kommer att finnas […]

Webbinarieserie om Östersjön 8 april

Webbinarieserie om Östersjön Under våren lanseras Lektionsbanken om Östersjön – ett helt nytt undervisningsmaterial om hav och hållbarhet, för gymnasie- och högstadielärare. I denna webbinarieserie får ni bekanta er med materialet och dessutom träffa forskare, som fördjupar er kunskap om olika delar av Östersjöns ekologi. Vi tipsar också om övningar, som ni kan pröva mellan […]

Zooma med Bioresurs – samtal inför Gy25 biologiämnet

Denna gång handlar Zooma med Bioresurs om vilka tankar och funderingar som rör sig bland biologilärare inför Gy25 med fokus på biologiämnet. Vi på Bioresurs inleder med en kortare presentation av förändringarna mellan nuvarande skrivningar och de som nu är beslutade för Gy25. Passar för: Lärare i gymnasiet Kostnadsfritt Länk till Zoom skickas ut några […]

Undervisning för yngre elever om sexualitet, samtycke och relationer 24 april

Denna gång gästas Zooma med Bioresurs av forskaren Sara Planting-Bergloo från Stockholms universitet som kommer att föreläsa om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer med inriktning för lärare för grundskolans yngre år och har en bredare utgångspunkt än nv-undervisning. Föreläsningen kommer att ge exempel på hur man kan arbeta med kunskapsområdet i klassrummet och på ett […]

Webbinarieserie om Östersjön 25 april

Webbinarieserie om Östersjön Under våren lanseras Lektionsbanken om Östersjön – ett helt nytt undervisningsmaterial om hav och hållbarhet, för gymnasie- och högstadielärare. I denna webbinarieserie får ni bekanta er med materialet och dessutom träffa forskare, som fördjupar er kunskap om olika delar av Östersjöns ekologi. Vi tipsar också om övningar, som ni kan pröva mellan […]

Zooma med Bioresurs om markhälsa 13 maj

Markhälsa – vad handlar det om, varför är det viktigt och hur får vi in det i undervisningen? Denna gång handlar Zooma med Bioresurs om marken och dess ekosystemtjänster. Du får lyssna till Håkan Wallander, professor vid Lunds universitet och vi tar upp några exempel på hur en skulle kunna jobba med eleverna kring dessa […]