Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Zooma med Bioresurs 8 september: Upplevelser med våra sinnen åk 1-3

Upplevelser med våra sinnen - om begrepp och förklaringsmodeller för åk 1-3 Bioresurs inleder med en presentation på temat undervisning om våra sinnen. Sedan diskuterar vi olika resurser för undervisningen och delar erfarenheter. Presentationen bygger på material som använts under NO-kursdagar tidigare under året. Passar för: Lärare för F-3 (men även andra intresserade är välkomna!) […]

Zooma med Bioresurs: Mammutarnas öde, med Naturhistoriska riksmuseet

Zooma med Bioresurs gästas denna gång av forskaren Erik Ersmark och pedagoger från Naturhistoriska riksmuseet. Vi ser fram emot att få hör om de spännande undersökningarna som ligger bakom den digitala lärresursen "Mammuterans öde". Passar för: Lärare i åk 6-9, gymnasiet (men alla är välkomna). Länk till Zoom skickas ut några dagar innan till den […]

Zooma med Bioresurs: Om arbete med naturvetenskapens karaktär med yngre elever

Den här gången gästas Zooma med Bioresurs av Lotta Leden, universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Kristianstad. Hennes forskning handlar bland annat om undervisning av naturvetenskapernas karaktär. Passar för: Lärare i F-6 (men alla är välkomna). Länk till Zoom skickas ut några dagar innan till den epost du anger i anmälan (antalet deltagare är […]

Zooma med Bioresurs: Skogslabbet – ett nytt digitalt läromedel

Den här gången gästas Zooma med Bioresurs av tre nyckelpersoner bakom Skogslabbet.se, ett läromedel för gymnasiet om skog och hållbar utveckling. Helen Forsgren arbetar som gymnasielärare i Örnsköldsviks kommun och har bred erfarenhet av läromedelsutveckling. Anna Lodén är också gymnasielärare och läromedelsutvecklare men nu även doktorand vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå […]

Zooma med Bioresurs: Att utbilda för hållbar utveckling – perspektiv på undervisning och lärande

Zooma med Bioresurs gästas denna gång av Teresa Berglund som forskar om utbildning och lärande för hållbar utveckling vid Karlstads universitet. Vad säger forskningen om elevers förhållningsätt och tankar om hållbar utveckling? Och hur kan olika typer av undervisning påverka det lärande som sker? Teresa kommer att presentera intressanta resultat från sin forskning och utmana […]

Zooma med Bioresurs: Sambedömning av laborationsrapporter (gymnasiet)

Brottas du med bedömning av rapporter och vill träffa kollegor och diskutera? Vi kikar bland annat på en bedömningsmall som prövats på en skola. När? Kl. 15.30-17.00 onsdag 16 november.Passar för: Lärare i gymnasiet (biologi/naturkunskap, men alla intresserade är välkomna). Länk till Zoom skickas ut några dagar innan till den epost du anger i anmälan […]

Zooma med Bioresurs: om forskning, djurförsök och 3R

Nytt läromedel om forskning, djurförsök, etik och 3R Sveriges 3R-center som är en del av Jordbruksverket, har tagit fram ett webbaserat läromedel för gymnasiet, som fokuserar på forskning och naturvetenskapliga forskningsmetoder med och utan djurförsök. Undervisningsmaterialet presenteras och diskuteras tillsammans med lärare från olika delar av landet. För dig som vill kika på materialet så […]

Zooma med Bioresurs: Invasiva främmande arter

Den här gången gästas Zooma med Bioresurs av Peter Dalin från Naturvårdsverket och temat är invasiva främmande arter. Efter en inledande föreläsning provar vi på en datorsimulering som vi på Bioresurs har tagit fram där syftet är att illustrera hur en invasiv art kan påverka ett ekosystem. Passar för: Lärare i åk 4-9 + gymnasiet […]

Zooma med Bioresurs: Remiss ämnesplan biologi

Välkommen att delta i samtal om förslaget till ny ämnesplan i biologi för gymnasiet som är på remiss 23/1-23/3. Bioresurs sammanställer synpunkter som kommer fram - både på sådant som är bra och sådant som behöver förändras. Passar för: Lärare i gymnasiet Länk till Zoom skickas ut några dagar innan till den epost du anger […]

Zooma med Bioresurs: Remiss ämnesplan biologi

Välkommen att delta i samtal om förslaget till ny ämnesplan i biologi för gymnasiet som är på remiss 23/1-23/3. Bioresurs sammanställer synpunkter som kommer fram - både på sådant som är bra och sådant som behöver förändras. Passar för: Lärare i gymnasiet Länk till Zoom skickas ut några dagar innan till den epost du anger […]

Zooma med Bioresurs remiss ämnesplaner 27 februari fokus Naturbruksprogrammet

Välkommen att delta i samtal om förslaget till nya ämnesplaner som är på remiss 23/1-23/3. Den här träffen fokuserar naturbruksprogrammets unika sammansättning av kurser. Exempel på frågor att diskutera: Vilka biologikurser bör eleverna på naturbruksprogrammet läsa? Hur ställer vi oss till att Djurens Biologi respektive Marken- och växternas biologi eventuellt försvinner? Hur påverkar förslagen till […]

Zooma med Bioresurs: Remiss ämnesplan bioteknik

Välkommen att delta i samtal om det nya förslaget till ämnesplan för bioteknik som är på remiss 23/1-23/3. Bioresurs sammanställer synpunkter som kommer fram - både på sådant som är bra och sådant som behöver förändras. Passar för: Lärare i gymnasiet Länk till Zoom skickas ut några dagar innan till den epost du anger i […]