Naturvetenskapligt arbetssätt

Undervisningen i naturvetenskapliga ämnen ska utveckla elevers förmåga att förstå hur naturvetenskaplig kunskap byggs upp och ge dem möjlighet att arbeta med metoder som ligger till grund för ett naturvetenskapligt arbetssätt. Styrdokumenten för kommunal vuxenutbildning på både grundläggande och gymnasial nivå präglas av formuleringar som handlar om naturvetenskapligt arbetssätt.

Naturvetenskapliga undersökningar är mer komplexa än man ofta tänker sig. Processen är t.ex. mer subtil och krävande än att bara ”göra noggranna observationer och sedan organisera dem”. Den är mer flexibel än de steg som ofta presenteras i läroböcker som ”den naturvetenskapliga metoden”. Att göra naturvetenskapliga undersökningar innebär mycket mer än att ”göra experiment” och är inte begränsad till laboratorier. De involverar mer fantasi och uppfinningsrikedom än många inser. Förr eller senare måste dock också strikt logik och empirisk evidens finnas med. (Ur Benchmark for science literacy: Om Scientific inquiry)

Vilka kriterier gäller för en vetenskaplig teori och hur man kan tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt i skolan?
Vivi-Ann Långvik, Kemilärarnas resurscentrum.

Exempel på praktiska undersökningar som illustrerar grunderna i ett naturvetenskapligt arbetssätt i biologi.
Britt-Marie Lidesten, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Exempel på praktiska undersökningar som illustrerar grunderna i ett naturvetenskapligt arbetssätt i fysik.
Ann-Marie Pendrill, Nationellt resurscentrum för fysik.

Webbsidan har utvecklats av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stöd av Skolverket.
Kontakt: info@bioresurs.uu.se