Relationer

Välkommen till tema Relationer

Området relationer är stort och komplext och kan innehålla allt från diskussioner kring vad det innebär att vara en bra kompis, till samtal med lite äldre elever om pubertet och människans reproduktion.

I förskolans läroplan och i Lgr 11 biologi år 1-3, står det om sociala relationer, trygghet i gruppen och att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet. Även i ämnesplanen för biologi i år 4-6 lyfts sociala relationer och identitet, men här tillkommer frågor om bland annat pubertet, sexualitet, jämställdhet, kärlek och ansvar.

Förskola och F-3

Att ta upp de här frågorna kan ibland vara känsligt för eleverna, samtidigt som de ofta är nyfikna och vill veta mer. Vi har samlat ett antal övningar där det i de yngre åldrarna handlar om lekar och övningar som kan utgöra grund för diskussioner om att till exempel vara en bra kompis eller att våga säga vad man tycker och tänker. Det kan också vara tips på frågor att ta upp och diskutera vidare i barngruppen eller klassen. När det kommer till de lite äldre eleverna handlar det om bland annat förslag på diskussionsfrågor och om didaktiska ingångar till området och värderingsövningar.

Barn i alla åldrar har relationer av olika slag. För barnen i förskolan står ofta föräldrarna eller de vuxna man bor hos i fokus, men personalen på förskolan och kompisarna är också viktiga. Vardagliga relationer på förskolan handlar mycket om att känna trygghet och att söka sociala relationer till andra barn och vuxna förutom sina föräldrar. Här är leken viktig och den är ett bra sätt att jobba med demokrati, hänsyn och respekt.

När barnen sedan kommer till skolan blir läraren viktig som vuxen förebild och kompisarna i klassen blir allt viktigare, man vill vara en i gänget. Redan i början av skoltiden får barn olika roller i gruppen och det gäller att veta var man står och vem man är. Att vara trygg i skolan och känna att man kan uttrycka sin åsikt, är grundläggande för att bygga identiteten och för att skolan ska vara en god lärandemiljö. Vad kompisarna tycker och tänker börjar bli viktigt och ibland slits man mellan sig själv, kompisarna, föräldrarna och andra vuxna.

4-6

Ytterligare ett kliv upp, till mellanstadiet, kommer nya tankar och frågor, exempelvis: Vilket ansvar har ”jag” för det som händer och sker? Måste man ha en bästis? Även funderingar kring vad som händer i kroppen, tankar kring familjen, pojk- respektive flickvänner börjar dyka upp på allvar och ”måste man pussas om man är ihop?” Vem minns inte lapparna med frågan ”Får jag chans på dig?” och svarsalternativen ”ja, nej och kanske”. Ibland kunde man vara ihop med både en och två, för att nästa dag göra slut.

När man är mellan 10 och 12 år gammal är relationer något som man brottas med dagligen, medan sex fortfarande är lite okänt och hemligt. Det börjar hända en massa saker i kroppen och det finns mycket man undrar över, både som tjej och som kille. Läromedlen är bra på att ta upp fakta om vad som händer i kroppen rent fysiskt eller hur det till exempel går till när ett barn blir till. Men det finns mycket kring sex och relationer som inte är lika konkret som att tjejer får mens eller att killar hamnar i målbrottet. I mellanstadieåldern har också tjejer och killar kommit olika långt i sin utveckling, både fysiskt och i tanken, dessutom är det en stor variation mellan individer. Det här gör att det kan vara svårt att närma sig ämnet så att det känns relevant för alla och att alla känner sig bekväma.

Vi har valt att fokusera på relationer därför att det är något som är grundläggande för allt från vänskap, hur man är med sina föräldrar och lärare till att man börjar fundera på sin egen sexualitet och pojk- respektive flickvänner. Övningarna handlar mycket om att samtala, diskutera och reflektera kring vad man själv tycker i olika frågor som rör sex och relationer.

Anpassa till åldersgruppen

Använd övningarna som inspiration för dig som lärare för att hitta på egna sätt att lyfta dessa frågor eller använd dem som de presenteras här. Alla barn och grupper är olika och övningarna kan anpassas och göras om så att de passar just din grupp av elever. Syftet med det här arbetsområdet är att eleverna ska få möjlighet att prata och fråga om sådant som berör och intresserar dem i deras vardag, både i förskolan, skolan och på fritiden. Övningarna och diskussionerna ska kännas relevanta och de ska utgå från det som händer i elevernas liv ”på riktigt”.

Välj bland övningarna för att anpassa till den åldersgrupp du som lärare arbetar med.

Värderingsövningar
Trygghets- och samarbetsövningar
Frågor att ta upp
Tips på hemsidor